Proč elektrolyty?

Zdá se, že tu něco nesedí. Elektrolyty jako by s živým organizmem neměly nic společného. Přesto se jedná o významnou souvislost látkové výměny organizmu koně, do které vstupují prvky sodík, chlor a draslík, částečně vápník a fosfor. V podstatě se jedná o regulaci vnitřního prostředí a hospodaření s vodou, v širší souvislosti také o ochlazení organizmu, zejména při vytrvalostních disciplínách. Jsou to minerální látky, které se v roztoku štěpí (jsou disociovány) na elektricky nabité částice - ionty.

Kromě hospodaření s vodou se zúčastňuji svalového metabolizmu neboli přeměny chemické energie na mechanickou. Příroda v tomto procesu poněkud rozmařile plýtvala, neboť jen čtvrtina uvolněné energie se mění na pohybovou a tři čtvrtiny na tepelnou. To znamená nutné ochlazování povrchu těla prostřednictvím potu. Pot sám o sobě není jen čistá voda, ale obsahuje právě zmíněné elektrolytické prvky. Ty se do něj „dostaly“ jako výsledek regulačních procesů ve svalových buňkách, mezibuněčných prostorech a přechodu prvků mezi nimi přes částečně propustné buněčné stěny. Samotný proces přeměny energie se týká hlavně fosforu, ale současně probíhá hromadění a odbourávání kyseliny mléčné, dochází k výměně vápníku a fosforu mezi plazmou a kostní tkání, rovněž k výměně sodíku za draslík, při svalové práci přechází draslík z buněk do mezibuněčných prostorů a nahromaděné ionty se koncentrují v plazmě a přechází do potu. Draslík je prvek se značným významem pro vodivost nervových vzruchů v kosterních svalech i svalu srdečním. V intenzivní zátěži se vylučuje i ledvinami a jeho nedostatek v organizmu by snadno mohl dosáhnout kritických hodnot. S metabolizmem sodíku souvisí také chlor a tak se v konečné fázi v potu objevují všechny tyto prvky. Kromě toho se regulací při intenzivním a hlavně dlouhodobém pohybu zúčastňuji i bílkovinné komplexy (rovněž odchod aminokyselin v potu) a některé mikroprvky.

Intenzivní, dlouhodobý pohyb koně při vytrvalostních disciplínách znamená značnou ztrátu tělesných tekutin. Kůň o živé hmotnosti 500 kg vyloučí během 5 hodin distančního dostihu 30 – 40 l potu, což znamená snížení o cca 7 % hmotnosti. Vysoká zátěž může znamenat ztrátu až deseti procent hmotnosti a to není stav, se kterým by se organizmus koně dokázal sám, spontánně a rychle vyrovnat. To je možné do cca jednoho procenta hmotnosti. Při vyšších zátěžích nemůže postačovat ani pouhé napájení. Ztráta sodíku, chloru a draslíku by mohla mít silně záporné, až fatální důsledky. Kromě toho by i ostatní úbytky makro i mikroprvků závažným způsobem narušily látkovou výměnu. Příkladem může být dlouhodobé zanedbání doplnění vápníku u koní v intenzivním zatížení. Jeho zdánlivě malý úbytek po dlouhou dobu naruší proces výměny mezi kostní tkání a plazmou, zejména zpětnou kalcifikaci kostí a může tak docházet k odvápnění kostí jako takových, hlavně však místech úponů šlach a svalů. Následkem mohou být bolestivé záněty, či nefunkční náhrada minerálií v kostech vazivovou tkání, popř. tzv. únavové zlomeniny.

Mějme na paměti, že většina sportovních disciplin neboli intenzivní trénink, o dostihu samotném nemluvě, není přirozeným způsobem pohybu koní a tedy ani přirozený způsob výživy nemůže splňovat vysoké nároky organizmu na jednotlivé živiny. Produkce potu probíhá velmi intenzivně a dlouhodobě u vytrvalostních disciplin, při silových a rychlostních výkonech podstatně méně intenzivně. Doplnění elektrolytů u vytrvalostních a obratnostních disciplin není záležitostí metabolické pohody, ale doslova života koně. Přípravků k doplnění elektrolytů je na trhu skutečně hodně. Vzhledem k řadě látek, které v potu organizmus opouští, je vhodné volit přípravky s širším spektrem účinných látek. Elektrolyt StartAid (Mervue, Irsko) tuto podmínku splňuje a kromě kritických prvků obsahuje slušné spektrum vitaminů, krmný olej a bílkoviny. Kromě použití při vysoké zátěži je vhodný i jako doplněk při přepravě, vysokých letních teplotách a k celkové podpoře organizmu v lehčí i střední zátěži.

Horse Vital team

Komentáře

Podobné články

Zdraví koní
  • 12.10.2018
Nepatrní pomocníci
(Pro-Bio-Equine, Pro-Bio-Forte)
Přečíst celé