Nepatrní pomocníci II.

  • Datum: 25.10.2018
  • Autor: Horse Vital team
  • Kategorie: Zdraví koní
  • Čas čtení: 10 minut

Sportovní výkony koní sebou nesou nároky na harmonickou látkovou výměnu celého organizmu. Výživa musí být přímo přizpůsobena nejen podle věku koně, plemene, podmínek chovu a celkového energetického výdeje, ale také úzce specializována podle typu pracovní zátěže (převažující aerobní či anaerobní rytmus), stupně a stádia tréninku a v neposlední řadě i individualitě zvířete. Rozhodující můře být krmitelnost či temperament, což někdy až často není v souladu se sportovní hodnotou nebo výkony koně.  A jak už jsme několikrát konstatovali, v intenzivním tréninku zapomeňme na většinu pouček o přirozené výživě koní.

Kůň ve vysokém pracovním nasazení potřebuje vždy vysoký příjem energie, který mu nemůže zajistit jinak fyziologicky oprávněná krmná dávka s přiměřeným podílem kvalitní vlákniny. Tím se celá výživa posouvá do nutnosti doplňovat řadu živin a biologicky účinných látek, které organizmus v klidových režimech vytváří v dostatku sám, nebo na ně má zcela minimální nároky.

Energetické zásobení koní může být zajištěno tuky nebo cukry. Nebo vlastně oběma zdroji, protože složité cukry (vláknina, škrob, popř. disacharidy) mikroflóra slepého střeva napřed rozloží na jednoduché a z nich vytváří těkavé mastné kyseliny. Ty procházejí střevní stěnou do husté sítě vlásečnic a v játrech jsou syntetizovány na skutečné tuky podle potřeb organizmu, nebo na základní palivo pro práci svalů, glykogen, který je zčásti deponován v játrech, zčásti odeslán do svalové tkáně. Tuky ani glykogen ale ještě samy o sobě pohyb neboli práci svalů nezajistí. Ve svalových vláknech probíhá složitá přeměna energie chemické na mechanickou složitým procesem zvaným fosforylace. Mimochodem, vyžaduje kvalitní zdroje fosforu. Pro běžného chovatele koní není znalost teorie této přeměny nutná, ale měl by znát její fyziologický důsledek. Ten je velmi závažný hlavně při silových a rychlostních výkonech (anaerobní režim neboli práce na kyslíkový dluh), kdy se glykogen, což je v podstatě glukóza neboli jednoduchý cukr během fosforylace přemění na kyselinu mléčnou. Její obsah ve svalech postupně narůstá a nakonec způsobí bolesti, které koně donutí zastavit nebo přejít na aerobní typ pohybu, což práce, kdy je přísun kyslíku do svalů úměrný pohybu. Nic nového pod sluncem, takový způsob svalových prací je dán všem živočichům a zná ho každý kluk, který se rozběhne a zapomene zhluboka dýchat. Nebo, a to je tatáž souvislost, predátor pronásleduje kořist jen tak dlouho, dokud jej počínající bolest ve svalech neupozorní hromadění kyseliny mléčné a na docházející zásobu glykogenu. Mezi oběma typy pohybu existuje zásadní rozdíl: anaerobní režim probíhá za nedostatku kyslíku, spotřebuje veliké množství glykogenu a produkuje nepříjemně veliké množství kyseliny mléčné. Je to pohyb koní v rychlostních disciplínách (rovinné dostihy doplněné několika lehkými překážkami), rychlost a mnoho těžkých překážek (steeplechase) a skokové disciplíny jako energeticky nejnáročnější. Obratnostní disciplíny a vytrvalostní dostihy jsou typickým aerobním režimem, kdy organizmus spaluje glykogen hospodárně za dostatku kyslíku a kyseliny mléčné vzniká nepoměrně méně.

Při intenzivním tréninku a během dostihů má organizmus koně mimořádné nároky na energetické zdroje. Tradice tréninků poznala krmiva s rychle působícími zdroji energie (jednoduché cukry nebo malá škrobová zrna se rozkládají a vstřebají v tenkém střevě), kterými jsou oves, později tepelně upravená kukuřice (extruze nebo vločkování) a arabská tradice zná pražený ječmen. U aerobních rytmů se spaluje tuková zásoba a v krmení se kombinují tuky, částečně výše zmíněné zdroje rychle působících energie s ječmenem jako typickým pomalu působícím zdrojem energie (ve slepém střevě probíhá mikrobiální rozklad na jednoduchý cukr a pak syntéza mastných kyselin).

 

Vzhledem k širokým nárokům organizmu koní ve vysoké tréninkové zátěži je třeba řešit potřeby energie, regenerace a rozvoje svalové tkáně zdrojem bílkovin s plným spektrem esenciálních aminokyselin, významná je i potřeba minerálních látek, vitaminů a mikroprvků plus řada dalších specifických přídavků.

Zásadním i téměř komplexním způsobem lze vše řešit krmnými směsmi. V naší nabídce je už několik let sortiment odpovídající a sestavený pro intenzivní trénink. Směs GALLOP odpovídá typem energie a dalších složek střední zátěži v rychlostních disciplinách, JUMPER nejvyšší zátěži ve skokových (parkury). Pro klidové režimy a do úrovně středního pracovního zatížení nabízíme směs HOBBY. To ale není zdaleka vše. Řadu specifických nároků koní našich odběratelů můžeme pomoci podpořit díky sortimentu MERVUE EQUINE, což je divize irské firmy NUTRITION IRELAND  s tradicí 26 let výroby specialit pro koně. A pro příklad podpory a přípravků popisovaných vysokých sportovních nároků nemusíme jít daleko: Orální pasta LACTESE PLUS podporuje funkci svalů a významně se podílí na odbourávání a využití kyseliny mléčné vznikající při anaerobní zátěži. Přípravek BCAA doplňuje často deficitní esenciální aminokyseliny, bez kterých nemůže probíhat regenerace ani rozvoj svalové tkáně, několik přípravků s chelátovými neboli organickými formami železa a mědi zvyšují účinnost přenosu kyslíku (IRON BOOSTER, IRON + COOPER BOOSTER), přípravek LIVER PAK 100 podporuje funkci jater a jejich regeneraci ve skutečně vysoké zátěži nastavené odbouráváním kyseliny mléčné, dále přípravkem NUTRA- FIX (citrátový pufr) s neutralizačním účinkem na vznikající kyselinu mléčnou.  Pohyblivost koně je dána zdravými klouby a regenerací a podporou chrupavčitých tkání, což lze řešit přípravkem ELITE FLEX  FORTE. Pro doplnění elektrolytických prvků a vitaminů zlepšujících energetickou bilanci při snížení vlastního zásobení koní ve vytrvalostních disciplínách je k dispozici přípravek STARTAID.

Sortiment MERVUE je mnohem širší a pamatuje na většinu situací, které dříve či později v potřebách živin či vyhraněných metabolických přeměnách nastávají. Každý kůň má své drobné slabiny, je v něčem specifický. Výborné individuálních výkony a jejich předpoklady sebou nesou i nároky na podporu řady tělesných funkcí, které se vždy projeví specifickým způsobem a mohou přerůst až do závažného selhání látkové výměny jednotlivých orgánů až celého organizmu. Prevence vždy lepší než řešení problémů. Vzpomeňme na závěr půvabného filmu Někdo to rád horké: …nikdo není dokonalý… a dodejme si: …ani naši koně.

Věnujme jim proto péči, kterou potřebují – vždy se nám za to odvděčí pevným zdravím a vysokými sportovními výkony.

 

Horse Vital team

Komentáře

Podobné články

Zdraví koní
  • 12.10.2018
Nepatrní pomocníci
(Pro-Bio-Equine, Pro-Bio-Forte)
Přečíst celé